A RÓKA MEG A MACSKA - Grimm mese

 Egyszer egy macska az erdoben kószált, és találkozott a rókával. "Róka úrfi okos, tapasztalt jószág, és nagy szava van az erdoben" - gondolta, és nagy tisztességgel köszöntötte:


- Jó napot, tisztelt róka úrfi! Hogy szolgál a kedves egészsége? Hogy s mint érzi magát ebben a mai drága világban?


A róka nagy kevélyen tetotol-talpig végigmérte a macskát, nem tudta, egyáltalán méltassa-e egy-két szóra. Végül azt mondta:


- Ó, te nyomorult bajuszpedro, te tarka pojáca, te éhenkórász egérleso, mi jut eszedbe? Azt mered kérdezni tolem, hogy vagyok? Milyen iskolát jártál te? Miféle mesterséghez értesz?


- Csak egyetlenegyhez - felelte szerényen a macska.


- Ugyan mihez? - kérdezte a róka.


- Ha a kutyák a sarkamban vannak, fel tudok kapaszkodni a fára, és megmentem tolük az irhámat.


- Ez is valami? - hencegett a róka. - Én legalább százféle mesterséget tudok, és ráadásul még egy zsákra való fortélyom is van. Megesik a szívem rajtad, gyere velem, majd én megmagyarázom neked, hogyan kell rászedni a kutyákat.


Abban a szempillantásban feltunik egy vadász négy jóféle kopóval. Nosza felugrik a macska a fára, kúszik fölfelé a törzsén, megül fönt a tetején ahol ág is rejti, lomb is takarja, a füle se látszik.


- Most elo a fortéllyal, róka koma, nyisd ki gyorsan azt a zsákot! - kiabálja lefelé a rókának.


Hanem a rókát akkorra már nyakon csípték, és moccanni sem engedték a kopók.


- Ejnye, ejnye, róka úrfi - szólt a macska odafönt -, benne ragadtál a pácban a százféle mesterségeddel! Ha ide föl tudtál volna kapaszkodni velem, bezzeg nem hagytad volna ott a fogadat!