A SUSZTER MANÓI - Grimm mese

 Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár cipore való bore. Abból este kiszabta a cipot, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a jövendon, gondolta, majd lesz valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel elaludt.


Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az asztalán a pár cipo. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. Kezébe vette a cipot, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs a: a mestermunka, amelyik különb lehetett volna.


Hamarosan vevo is jött. Nagyon megtetszett neki a cipo. Fölpróbálta: éppen ráillett a lábára.


- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy találta, a suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, hogy éppen két párra való bor tellett ki belole. A suszter este ezeket is szépen kiszabta.


"A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól."


De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipo, neki a kisujját sem kellett megmozdítania. Vevo is akadt mind a kettore, jól megfizettek értük, s a suszter, a pénzen most már négy párra való bort vásárolhatott.


Harmadnap reggel azt a négy pár cipot is készen találta. S így ment ez tovább napról napra, hétrol hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember lett belole.


Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipokhöz a bort, aztán, mielott lefeküdtek, azt mondta a feleségének:


- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki ilyen szorgalmasan segít nekünk a muhelyünkben?


Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem mert elohozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz.


Mikor a toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-mozgást hallottak; az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott boröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis ujjukkal olyan szaporán varrtak, tuztek, hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen ámulatában.


A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a cipok el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! - eltuntek.


Másnap reggel azt mondta a suszterné asszony:


- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj mindegyiknek egy pár szép kis cipot.


Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében szaporán járt a kötotu, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipoket meg nem csinálta. Este aztán a kiszabott bor helyett az ajándékokat rakták oda az asztalra; szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit szólnak majd a manók.


Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, minek örvendezzenek. Egykettore bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipot, füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek.


Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk?

Többet bizony nem is suszterkodunk! 

- énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán kiperdültek a szobából.


Nem is jöttek vissza soha többet.


A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig volt munkája, és minden sikerült neki, amihez csak hozzákezdett.